News

OPEN HOUSE SISMA CENTRO 2014 - AREZZO

18/09/2014

Open House at SISMA CENTRO: Thursday 18/09/14 from 9.00 a.m. to 7.00 p.m. Friday      19/09/14 from 9.00 a.m. to 7.00 p.m. Saturday  20/09/14 from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. SISMA CENTRO SRL Via P. Gobetti, 25 52100 AREZZO - ITALY tel. 0575 250960 fax 0575 250402 info@sisma.com

Download
SISMA